احتمالا امشب قرمه سبزی می پزم.

بدجوری هوس کردم.

مامانم دستش درد گرفته و من میگم روماتیسمت عود کرده. اینقدر دستش درد می کنه که کارای خونه رو نمی تونه انجام بده.

غصه اش رو می خورم. نمی تونمم برم کمکش کنم. یه مدت مامانم روماتیسمش شدید شده بود، کل خونه رو بسیج کردم. برنامه ی هفتگی نوشتم که کی چه زمانی چیکار کنه. زمان باداری اخیر مامان هم همین کار رو کردم. الان هم به یه همچین برنامه ای نیازه و البته یه ناظر. 

داداشم با اینکه آشپزی بلدن و کارای خونه رو گاهی انجام میدن، یه وقتایی هم هیچ کمکی نمی کنن. قدیما من دعواشون می کردم یه کاری می نداختم رو دوششون. تقسیم کار تو خونه خیلی مهمه. 

منبع : دل آراممقوله ی تقسیم کار منبع : دل آراممقوله ی تقسیم کار منبع : دل آراممقوله ی تقسیم کار منبع : دل آراممقوله ی تقسیم کار منبع : دل آراممقوله ی تقسیم کار
برچسب ها : خونه ,کارای خونه